Modul B

Predavatelj : prof.dr. Tadej Tuma

Načrtovanje vgrajenih sistemov

Domača stran predmeta

Programiranje vgrajenih sistemov

Domača stran predmeta

Predmeta Načrtovanje vgrajenih sistemov in Programiranje vgrajenih sistemov skupaj tvorita izbirni modul B v 6. semestru univerzitetnega bolonjskega študija. Predmeta sta tesno povezana in tvorita zaključeno celoto, zato ju na vajah ne bomo strogo ločevali. Ukvarjali se bomo s programiranjem mikrokrmilnika Atmel SAM3X8E (vgrajen v razvojno ploščico Arduino Due). V glavnem bomo programirali v programskem jeziku C ter spoznali tudi preprost operacijski sistem, ki teče v realnem času (tematika predmeta Programiranje vgrajenih sistemov). Da pa se tega sploh lahko lotimo, moramo najprej podrobneje poznati zgradbo in delovanje mikrokrmilnika ter nekaterih perifernih enot (tematika predmeta Načrtovanje vgrajenih sistemov).

Gradiva:

Laboratorijske vaje

Navodila za vaje (v izdelavi):

Zagovor laboratorijskih vaj

Namesto klasičnega pisnega izpita, je potrebno pri modulu B opraviti zagovor praktičnih vaj. Zagovor vaj poteka v živo na FE in sicer v terminih pisnih izpitov, ki so objavljeni v sistemu STUDIS. Zagovor poteka v obliki reševanja konkretnega problema, ki se navezuje na snov z laboratorijskih vaj. Pri tem ni nobenih omejitev, kako boste problem rešili. Uporabljate lahko ves material z vaj, literaturo, splet... Edina prepoved je seveda zunanja pomoč.

Prijava na zagovor vaj v sistemu STUDIS ni potrebna. Se pa morate prijaviti na enega od terminov, ki so v vsakem izpitnem obdobju objavljeni spletni učilnici.

Z uspešnim zagovorom laboratorijskih vaj lahko dobite največ oceno 8, ki pa si jo lahko zvišate za 2 oceni, če se odločite za izvedbo samostojnega projekta (če in koliko se ocena zviša, je odvisno od zahtevnosti projekta).

Projekti

Zagovori projektov potekajo individualno po dogovoru. Kdaj boste zagovarjalli projekt, je povsem vaša izbira. Ko oddate poročilo in kodo, se bomo dogovorili o datumu. Edini pogoj je, da pred ustnim izpitom opravite tako zagovor lab. vaj, kot tudi projekta.

Oblikovanje poročila in dolžina je odvisna predvsem od zahtevnosti projekta. Vseeno pa naj poročilo vsebuje vsaj naslednje elemente:

  • Naslov projekta
  • Ime, priimek, vpisna št., datum, predmet
  • Uvod, opis projekta, namen, kakšen problem želite s projektom rešiti
  • Seznam komponent
  • Shema elektronike, priključitev komponent na mikrokrmilnik
  • Opis delovanja oz. komunikacije s komponentami sistema (npr: za i2c senzor opišite format podatkov, ki se izmenjujejo)
  • Opis programa, opravil, blok shema (kodo priložite poročilu)
  • Morebitne težave pri izvedbi in vaše rešitve
  • Možne izboljšave
  • Viri in literatura

Poročilo naj bi bil torej nek zaključen dokument, ki bi nekomu omogočal, da se loti podobnega projekta.