Modul B

Predavatelj : prof.dr. Tadej Tuma

Načrtovanje vgrajenih sistemov

Domača stran predmeta

Programiranje vgrajenih sistemov

Domača stran predmeta

Predmeta Načrtovanje vgrajenih sistemov in Programiranje vgrajenih sistemov skupaj tvorita izbirni modul B v 6. semestru univerzitetnega bolonjskega študija. Predmeta sta tesno povezana in tvorita zaključeno celoto, zato ju na vajah ne bomo strogo ločevali. Ukvarjali se bomo s programiranjem mikrokrmilnika Atmel SAM3X8E (vgrajen v razvojno ploščico Arduino Due). V glavnem bomo programirali v programskem jeziku C ter spoznali tudi preprost operacijski sistem, ki teče v realnem času (tematika predmeta Programiranje vgrajenih sistemov). Da pa se tega sploh lahko lotimo, moramo najprej podrobneje poznati zgradbo in delovanje mikrokrmilnika ter nekaterih perifernih enot (tematika predmeta Načrtovanje vgrajenih sistemov).

Gradiva:

Predavanja

Laboratorijske vaje

Zagovor laboratorijskih vaj

Z zagovorom lab. vaj lahko študent dobi oceno največ 8. Oceno pa si lahko zviša z izdelavo seminarske naloge. Uspešen zagovor lab. vaj je pogoj za ustni izpit.

Navodila za vaje (v izdelavi):

Navodila za vaje do leta 2016:

2016