Analogna elektronika (1. st. VS) - Prof. dr. Árpád Bűrmen   

Prof. dr.
Árpád Bűrmen

Tel.: (01) 4768 322
Fax.: (01) 4264 630
Email

Univerza v Ljubljani :: Fakulteta za Elektrotehniko :: Árpád Bűrmen :: Analogna elektronika (1. st. VS)  

Analogna elektronika (1. st. VS)

Izvajalec: prof. dr. Árpád Bűrmen

Gradiva

 1. Basarič, Niko, Analogna vezja z operacijskim ojačevalnikom, Založba FE in FRI, 2002
 2. Árpád Bűrmen, Malosignalna šumna analiza vezij, zapiski predavanj, 2018.
 3. Árpád Bűrmen, LC oscilatorji, zapiski predavanj, 2018.
 4. Price, T.E., Analog electronic, Prentice Hall Europe, 1997
 5. Schilling, D., Belove, C., Electronic circuits,Mc Graw-Hill, 1989
 6. Horowitz, P., Hill. W., The art of Electronic, Cambridge University Press, New York, 1989
 7. Irvine, Robert G.,Operational amplifier, Prentice Hall, Inc.,1987
 8. Tadej Tuma, Árpád Bűrmen. Circuit Simulation with SPICE OPUS, Theory and Practice. Springer, 2009, ISBN: 978-0-8176-4866-4

Pisni in ustni izpiti

 • Pogoj za pristop k ustnemu izpitu so opravljene laboratorijske vaje in pisni izpit.
 • Za opravljanje pisnega izpita se je potrebno prijaviti v študijskem informacijskem sistemu.
 • Termini za ustni izpit bodo razpisani po pisnem izpitu.
 • Na ustni izpit se je potrbno prijaviti v študijskem informacijskem sistemu.
 • Katalog znanja za ustni izpit

Obvestila

 • Trenutno ni obvestil