zdravje Slovencev
v
tretjem
tisočletju

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - ZZZS finančno podpira neprofitni program/projekt z namenom, da bi pripomogel k boljši skrbi za zdravje in boljši zdravstveni oskrbi prebivalstva v Republiki Sloveniji.

Odgovorni nosilci

Prof. dr. Primož Gspan oris najpogostejših nezgod
Dr. Milan Krek sklop prepovedane droge
Mag. Eva Stergar sklop škodljivost tobaka
Prim. Vanja Vuga, dr. med. sklop poškodbe v športu
Doc. dr. Boris Sila sklop telesna aktivnost
Boštjan Smolej, Ljubo Zajc sklop varnost cestnega prometa
Mag. Irena Klavs, dr. med. sklop aids
Dr. Marjan Bilban sklop obremenitve in škodljivosti pri delu

Ostali, ki so doprinesli k izvedbi projekta

FutureTech & Bojan Jurc, akad.slik. računalniška postavitev in design
Miha Krejan in Arpad Buermen računalniško programiranje
Založba Kmečki glas kuharski recepti
Društvo filantropov Slovenije baza človekoljubnih organizacij v Sloveniji
Naša žena poljubni članki
Društvo za varovanje srca in ožilja seznam varovalnih živil
Gregor Bizant strokovni sodelavec

Zasnova in izvedba projekta: Korona plus d.o.o., 2000