FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO
Tržaška c. 25, LjubljanaOpis naloge:

Projekt je zastavljen kot zaključna naloga pri predmetu UPORABA MIKROPROCESORJEV pod mentorstvom prof. dr. Tadeja Tume. Osnovna naloga projekta je vodenje skladišča z uporabo terminala za sprejem oz. oddajo in mostičnega dvigala kot skladiščnega dvigala za natovarjanje skladiščenega in raztovarjanje prispelega tovora. V tem delu je opisano snovanje rutin za delo s podatkovnimi tokovi, gonilnika za serijsko komunikacijo in podprogramov za potrebno pretvorbo niza ASCII znakov. Samo vmesniško vezje za prilagoditev napetostnih nivojev pri mikrokrmilniku in dvigalu, paralelni vmesnik (PIA), stikala, motorji in ostale potrebne povezave so bile izdelane v sklopu druge diplomske naloge. Krmiljenje dvigala in strategija je zasnovana in opisana v delu sodelavca, celotna izvorna koda pa je dodana kot priloga na disketi.

Mostično dvigalo je uporabljeno kot primer krmiljenja gibanja v prostoru ter vodenja preko osebnega računalnika. Za prenos podatkov je uporabljena serijska komunikacija preko komunikacijskega protokola RS-232, ki omogoča visoko zanesljivost, kompatibilnost in nezahtevno programsko ter strojno opremo.

Razvijanje projekta:

Načrtovanje programske opreme

Časovno rezinjenje

Serijska komunikacija

Aritmetični podprogram

Podprogram za pretvorbo podatkovnih tipov

Vhodno-izhodni programi

Aplikativni programi


Avtor naloge:


Tatjana STRAHÍJA

Sodelavec: Robert Kink