Procesorski sistemi v telekomunikacijah (1. st. VS) - Prof. dr. Árpád Bűrmen   

Prof. dr.
Árpád Bűrmen

Tel.: (01) 4768 322
Fax.: (01) 4264 630
Email

Univerza v Ljubljani :: Fakulteta za Elektrotehniko :: Árpád Bűrmen :: Procesorski sistemi v telekomunikacijah (1. st. VS)  

Procesorski sistemi v telekomunikacijah (1. st. VS)

Izvajalec: prof. dr. Árpád Bűrmen

Gradiva

Predavanja

 1. Zgodovina računalnikov (ppt)
 2. Od logičnih vezij do mikroprocesorja in nazaj (ppt)
 3. Naslovni prostor, ukazi in izvajanje programa (ppt)
 4. Operacije s celimi števili (ppt)
 5. Zgradba mikroprocesorja (ppt)
 6. Komunikacija v procesorskih sistemih (ppt)
 7. Gradniki in povezovanje gradnikov (ppt)
 8. Prekinitve (ppt)
 9. Programiranje, prevajanje in izvajanje programov (ppt)
 10. Nalaganje in razhroščevanje programov (ppt)
 11. Mikrokrmilniki in procesorji v vgrajenih sistemih (ppt)
 12. Signalni procesorji in digitalna obdelava signalov (ppt)
 13. Mrežni/komunikacijski procesorji (ppt)
 14. Operacijski sistem in večopravilnost (ppt)
 15. Sistemi s sprotnim odzivom (ppt)

Programiranje s knjižnico Qt

 1. Objekti [main.cpp]
 2. Povezovanje komponent [main.cpp]
 3. Splošna komponenta QWidget, otroci in starši [main.cpp]
 4. Ustvarjanje lastnih komponent [main.cpp]
 5. Samodejna razporeditev elementov [main.cpp]
 6. Ustvarjanje lastnih vtičnic [main.h] [main.cpp]
 7. Časovnik (QTimer) [main.h] [main.cpp]
 8. Ustvarjanje lastnih signalov [main.h] [main.cpp]

Napotki za uporabo Linux-a

Pisni in ustni izpiti

 • Pogoj za pristop k ustnemu izpitu so opravljene laboratorijske vaje in pisni izpit.
 • Za opravljanje pisnega izpita se prijavite v študijskem informacijskem sistemu.
 • Na pisnem izpitu so prepovedani vsi pripomočki, razen pisala in kalkulatorja.
 • Termini za ustni izpit bodo razpisani po pisnem izpitu.
 • Na ustni izpit se prijavite v študijskem informacijskem sistemu.
 • Katalog znanja za ustni izpit

Obvestila

 • Pisni izpit iz Procesorskih sistemov v telekomunikacijah bo
  24.1.2020 ob 10:00 in 3.2.2020 ob 13:00 v LRNV.
  Kandidati se prijavite preko študijskega informacijskega sistema.